BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 48 - 16.06.2024
Winning Numbers
6 13 17 39 42 43
Jackpot
3 315 466.47 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 48 - 16.06.2024
1st draw
1 2 5 8 11
2nd draw
9 10 16 24 26
 
Draw 48 - 16.06.2024
Winning Numbers
5 9 15 24 26 30
Jackpot
646 880.39 leva
Draw 48 - 16.06.2024
Winning Numbers
Year
68
Month
11
Date
17
Day
3


Jackpot
8 582.50 leva

Draw 48 - 2024
Winning Numbers
3 10 17 19 37
Zodiac
12
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 48 - 16.06.2024
 
Winning positions
2 5 9
Winning numbers
4 3 7
Jackpot
won
Draw 48 - 16.06.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Jackpot
14 682.66 leva
Draw 48 - 16.06.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
X
3
X
4
1
5
X
6
X
7
X
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Jackpot
2 442.10 leva
Draw 48 - 16.06.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
X
9
X
10
2
Jackpot
1 796.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.