Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 2 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и Северна Централна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна Централна регионални дирекции на БСТ", чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.12.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.01.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign