Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 09.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-04
Процедура: открита
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци – талони за участие в различни разновидности на моментните лотарийни игри, организирани от БСТ.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign