Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 27.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.07.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-04
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0004
Статус: Изпълнена

Предметът на поръчката, по обособена позиция № 1 обхваща:

т. 1. Отстраняване на технически проблеми във внедрената и функционираща в ДП БСТ една софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS;

т. 2. Предоставяне на всички разширения и изменения на една софтуерна информационно система за управление на човешките ресурси HeRMeS, включително и такива, свързани със законодателството;

т. 3. Поддържане на потребителите /1100 души/ на една софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS, чрез предоставяне на достъп до Система за помощ и регистриране на проблеми.

 

Предметът на поръчката, по обособена позиция № 2 обхваща:

1. Консултантска поддръжка /на 50 души/ за една програмна софтуерна система Колибри ЕRP;

2. Технологична поддръжка на една програмна софтуерна система Колибри ЕRP;

3. Осъвременяване на една програмна софтуерна система Колибри ЕRP.Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign