Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 18.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.01.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-17
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0012
Статус: Изпълнена


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign