Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 01.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-14
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9071041
Статус: Изпълнена

Доставка /след заявка/ на рекламни материали, по видове и количества, посочени в обявата и детайлно в техническите спецификации към нея, при спазване изискванията на възложителя, посочени в проекта на договор.
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign