Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 16.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-01
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена


Предметът на обществената поръчка обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на удостоверителни знаци - квитанции за направен залог за участие в хазартните игри, организирани от ДП "Български спортен тотализатор".


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign