Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 27.04.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-05
Процедура: публично състезание
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0004
Статус: Възложена

Поддръжка на внедрени софтуерни системи на Възложителя:
I. Осъществяване на услуги по извънгаранционна поддръжка на внедрената съществуваща в ДП БСТ софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS:
т. 1. Отстраняване на технически проблеми във внедрената и функционираща в ДП БСТ софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS;
т. 2. Предоставяне на всички разширения и изменения на софтуерната информационно система за управление на човешките ресурси HeRMeS, включително и такива, свързани със законодателството;
т. 3. Поддържане на потребителите на софтуерната информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS, чрез предоставяне на достъп до Система за помощ и регистриране на проблеми.
V.Осъществяването на текуща/периодична поддръжка на програмна софтуерна система Колибри ЕRP:
1. Консултантска поддръжка за Системата;
2. Технологична поддръжка на Системата;
3. Осъвременяване на Системата.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign