Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 12.04.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-04
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0003
Статус: Възложена

В рамките на настоящата поръчка, БСТ цели да избере пет банки по смисъла на Закона за кредините институции, които да предоставят финансови услуги и продукти и свързаните с тях дейности при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРПДТДДУК/.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign