Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 04.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-02
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9075703; 9075967
Статус: Възложена

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за приблизително 1300 бр. абоната в корпоративна група, от които 1000 бр. пакета за разговори само в затворена група и 300 бр. пакета за разговори, с включени 1000 МВ за достъп до Интернет.

Така посоченият брой и вид пакети е ориентировъчен и може да бъде увеличаван/намаляван според необходимостите на ДП "Български спортен тотализатор"Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign