Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.01.1970 02:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-16
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена

Предметът на настоящата поръчка поръчката обхваща доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, посочени от ДП “Български спортен тотализатор”, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя или наети от него, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти - до 250 000 литра автомобилни бензини и до 300 000 дизелово гориво, за период от 3 години.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign