Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-04
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0003
Статус: Затворена

Осигуряване на основна/по позиция I/, резервна /по позиция II/, дублирана резервна /по позиция III/ комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-добри параметри/.
Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти по позиции е: I - до 1 500 броя с общ трафик до 20 GВ/месец; II - до 1 300 броя с общ трафик до 15 GВ/месец; III - до 1 000 броя с общ трафик до 12 GВ/месец

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign