Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-04
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0003
Статус: Възложена

Осигуряване на основна/по позиция I/, резервна /по позиция II/, дублирана резервна /по позиция III/ комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-добри параметри/.
Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти по позиции е: I - до 1 500 броя с общ трафик до 20 GВ/месец; II - до 1 300 броя с общ трафик до 15 GВ/месец; III - до 1 000 броя с общ трафик до 12 GВ/месец

 • Dogovor GRPS 1 -A1.pdf 2018-11-02

  Договор по обособена позиция 1
 • GPRS tehn.spec 1.pdf 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • A1 tehni4esko.zip 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • A1 Cenovo.pdf 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Dogovor GRPS 2-BTK .pdf 2018-11-02

  Договор по обособена позиция 2
 • GPRS tehn.spec 2.pdf 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • GPRS-BTK tehn-PK.zip 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • BTK Cenovo.pdf 2018-11-02

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • GPRS 1,2 vuzlojena-PK.pdf 2018-11-02

  Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1,2
 • Dogovor GRPS 3-Telenor. - PKdoc.pdf 2018-11-09

  Договор по обособена позиция 3
 • GPRS tehn.spec 3.pdf 2018-11-09

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Telenor tehn.pdf 2018-11-09

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Telenor cenovo.pdf 2018-11-09

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • GPRS 3 vulzojena-PK.pdf 2018-11-09

  Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 3
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign