Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 19.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2016-03
Процедура: открита
Статус: Изпълнена

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ, за офисите на ДП БСТ и за излъчване на сигнал от ТВ студио на ДП БСТ, разделена на обособени позиции с предмети, както следва:

Обособена позиция I „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка ДКХ, доставка на интернет до 10 офиса“

Обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ  - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“

Обособена позиция III „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита“

 


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign