Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 20.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-09
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0006
Статус: Възложена

Предметът на настоящата поръчка поръчката, по всяка от обособените й позиции, обхваща извършването на доставки по заявка на БСТ за фабрично нови автомобили като печалба в тиражи /редовни, специални или други/ на организираните от предприятието игри и по изключение – автомобилите, предмет на доставка, могат да бъдат използвани и за покриване на административни необходимости. Всяка доставка се осъществява само след предварителна заявка от страна на Възложителя. Възложителят може и да не заяви цялото предвидено количество; в рамките на обособена позиция, един вид автомобил може да бъде заменен с другия вид автомобил, като се запази предложената единична цена на заявявания вид и максималната оферирана от участника стойност за изпълнение на поръчката по съответна обособена позиция.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign