Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 24.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-07
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0006
Статус: Изпълнена

Доставяне на хардуер и системен софтуер, чрез които да се изгради сървърна инфраструктура, в която да се мигрират данните от съществуващите бази данни;  гаранционна поддръжка на хардуер:

1.1. Доставка на: хардуерно оборудване: Сървър - 14 бр., Система за съхранение на данни /дисков масив/ - 2 бр., Сървърен шкаф  за монтаж на оборудването – 1 бр., Маршрутизатор – 1 бр., Защитна стена – 1 бр., Опорен комутатор – 2 бр., Комутатор за достъп – 4 бр., мрежова карта – 25 бр., приемо-предавателен разширителен модул /SFP/ - 36 бр., Адаптер – 18 бр., Твърд диск – 20 бр.; софтуерни лицензи: Клиентски лиценз за достъп до База данни – 10 бр., Клиентски лиценз за достъп до Операционна система – 100 бр., Клиентски лиценз за достъп - външни потребители и Платформа за виртуализация – 1 бр.; специализиран софтуер: Операционна система – 10 бр., Софтуер за автоматизирано управление на процесите по архивиране и възстановяване на данни– 1 бр., Софтуерно виртуално устройство за съхранение на архивите – 1 бр.; и софтуер за бази данни: Релационна система за управление на бази данни – 13 бр.

1.2. Изграждане на сървърна инфраструктура и миграция на данни;

1.3. Гаранционна поддръжка на доставения и инсталиран хардуер.

 


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign