Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "БСТ" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции с предмети: I. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора“ II. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и между: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и един телевизионен оператор /различен от БНТ/“ III. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 23.07.2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2012 17:00

Статус: Изпълнена

Още
Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилни бензини и дизелово моторно гориво"

Дата на създаване на преписката: 22.11.2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2011 17:00

Статус: Възложена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign