Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
БСТ обявява, като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на банкови услуги на ДП "Български спортен тотализатор" по обособени позиции: I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ II. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“ IІІ. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна банкова институция“ IV. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“ V. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна банкова институция“

Дата на създаване на преписката: 06.12.2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.01.2014 17:00

Статус: Частично възложена

Още
Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително количество терминални устройства"

Дата на създаване на преписката: 27.06.2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2013 15:00

Статус: Изпълнена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign