Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.05.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на обществените поръчки“

Дата на създаване на преписката: 09.07.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2015 17:00

Статус: Изпълнена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign