Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
БСТ обявява, като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на банкови услуги на ДП "Български спортен тотализатор" по обособени позиции: I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ II. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“ IІІ. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна банкова институция“ IV. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“ V. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна банкова институция“

Дата на създаване на преписката: 06.12.2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.01.2014 17:00

Статус: Частично възложена

Още
Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително количество терминални устройства"

Дата на създаване на преписката: 27.06.2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2013 15:00

Статус: Изпълнена

Още
ДП "БСТ" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции с предмети: I. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора“ II. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и между: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и един телевизионен оператор /различен от БНТ/“ III. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 23.07.2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2012 17:00

Статус: Изпълнена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign