Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ II. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“ IІІ. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна банкова институция“ IV. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“ V. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна банкова институция“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.06.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.07.2020 17:00

Статус: Възложена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign