Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 12.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-01
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0001
Статус: Възложена

Далекосъобщителни услуги, обезпечаващи потребностите на администрация и приемателна мрежа - до 1300 крайни потребителя, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ:
1. фиксирани далекосъобщителни услуги
 -    Гласова услуга, интерфейс – RJ 11
-    Далекосъобщителни услуги, интерфейс – RJ 45
-    Прозрачен преносен канал между крайни точки от мрежата на ДП БСТ;
-    Активиране/деактивиране на ограничения, касаещи международни разговори
и
2. други далекосъобщителни услуги


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign