Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 20.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-06
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0006
Статус: Изпълнена

Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки по заявка на БСТ за:

1.      сувенирни артикули – 40 вида

2.      черна техника – 8 вида, разпределени по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на сувенирни артикули“ – с прогнозно количество от 386 500 бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/;

Обособена позиция № 2: „Доставка на черна техника“ – с прогнозно количество от 102 бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/.

 







 • Obqvlenie za vuzlojena OP.pdf 2019-12-05

  Обявление за възложена поръчка
 • Dogovor Geostro - PK.pdf 2019-12-05

  Договор по обособена позиция 1
 • Tehn.specifikacii 1.2.pdf 2019-12-05

  Приложение към Договор по обособена позиция 1 и обособена позиция 2
 • Tehni4esko Geostroj-PK_compressed.pdf 2019-12-05

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • CENOVO Geostroi.pdf 2019-12-05

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Dogovor Panda-PK.pdf 2019-12-05

  Договор по обособена позиция 2
 • Tehni4esko Panda.pdf 2019-12-05

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • Cenovo Panda.pdf 2019-12-05

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • Geostroi izp.dog..pdf 2020-11-25

  Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 1
 • Panda izp.dog.pdf 2020-12-21

  Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 2
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign