Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 26.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-03
Процедура: открита процедура
Статус: Прекратена

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
-    Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
-    Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign