Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 21.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-13
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0009
Статус: Затворена

Надграждане на централна компютърна система /ЦКС/ за приемане и обработка на залози за участие в игрите на ДП БСТ - приложен софтуер, с цел създаване на нови функционалности, позволяващи задържане на лоялните участници в организираните от предприятието хазартни игри и повишаване на тяхното потребление, привличане на нов тип играчи и възможност за отчитане постъпления, генерирани от продажбата на нехазартни продукти.
Предметът на обществената поръчка включва:
-    разучаване на внедрената и фукционираща ЦКС /съществуваща/;
-    разработка, доставка и интегриране на софтуерен продукт, надграждащ ЦКС - в системите, посочени от Възложителя;
-    проверка на функционалността на софтуерния продукт, надграждащ ЦКС;
-    прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху софтуерния продукт, надграждащ ЦКС;
-    гаранционнаподдръжка на софтуерния продукт, надграждащи ЦКС.Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign