Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 22.05.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.06.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2020-03
Процедура: договаряне без предварително обявление
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2020-0003
Статус: Възложена

Предмет и количество/обем - далекосъобщителни услуги, обезпечаващи потребностите на администрация и приемателна мрежа - до 1300 крайни потребителя, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign