Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 29.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015 - 11
Процедура: открита
Статус: Изпълнена


Предмет на поръчката е доставка на автомобили, по обособени позиции: Обособена позиция I, с предмет: „Доставка на фабрично нови автомобили“; Обособена позиция II, с предмет: „Доставка на употребявани автомобили“. Количество на подлежащите на доставяне автомобили: Обособена позиция I, с предмет: „Доставка на фабрично нови автомобили“ – до 140 броя; Обособена позиция II, с предмет: „Доставка на употребявани автомобили“ – до 30 броя. Подлежащите на доставка автомобили, са съобразно текущите и подлежащи на организиране игри на предприятието и съответно – предявени за получаване предметни награди, а така също и предвид необходимостите на автопарка на предприятието, като всяка една доставка се осъществява само след предварителна заявка от страна на Възложителя. Възложителят може и да не заяви цялото предвидено количество.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign