Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.11.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-07
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9094609
Статус: Възложена

Настоящата поръчка обхваща доработване на съществуващата счетоводна програмно-информационна система Колибри ERP, което да включва и възможности за разработване и внедряване на нови функционалности, автоматизация на процеси, допълване на реквизити в отделните модули, обхващане на възможно повече дейности за счетоводно обслужване чрез софтуерния продукт /т.е. цели създаване на нова база данни, настройка на функционалностите на съществуващи 4 модула, създаване на списъци и операции – 6 броя, доработка, подготовка и импортиране на списъци за 1 модул/.Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign