Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 26.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.11.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-11
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9069660
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на услуги по изграждане на ISDN мрежа, описани в Техническите спецификации към настоящата Обява, чрез която да бъдат свързани 129 броя крайни точки, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по заявка на ДП БСТ, а така също и поддръжката на тази мрежа за работа от крайните потребители.


 • Dogovor BTK ISDN.pdf 2017-12-12

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги
 • Prilojenie_Tehn.spec.pdf 2017-12-12

  Приложение 1 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги
 • Prilojenie 1.pdf 2017-12-12

  Приложение 2 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги
 • Prilojenie 2.pdf 2017-12-12

  Приложение 3 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign