Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 01.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.09.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-08
Процедура: пряко договаряне
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0005
Статус: Възложена

Предметът на поръчката, по всяка една обособена позиция включва предоставяне на охранителни услуги:

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя;

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри,

Както следва:

Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“:

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /217 бр./ и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя;

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 277 бр. тотопункта

 

Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“:

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /138 бр./ и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя;

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 174 бр. тотопункта

 

Обособена позиция № 3 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и  Северозападана регионална дирекция“.

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /79 бр./ и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя;

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 133 бр. тотопункта


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign