Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 11.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-10
Процедура: открита
Статус: Изпълнена

Предметът на обществената поръчка обхваща осигуряването с обществени електронни съобщителни /телефонни/ услуги, чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа, на посочените в Списък № 1 от Документацията и съществуващи към момента 111 броя абоната /телефонни постовете/, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по заявка на БСТ, за период от две години, и които съобщителни услуги са: - Гласова телефонна услуга, интерфейс – RJ 11 - Интегрирани далекосъобщителни услуги, интерфейс – RJ 45 - Прозрачен преносен канал между крайни точки от мрежата на БСТ с крайни интерфейси, отговарящи на стандарт ETSI ETS 300 452 - Активиране/деактивиране на ограничения, касаещи международни разговори.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign