Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 19.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.01.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-13
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0008
Статус: Възложена

Предметът на всяка обособена позиция (№ 1, 2 и 3) включва извършване на доставки на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) за всички тарифни зони (върхова, дневна, нощна) и нива на напрежение (средно и ниско) за обекти на ДП БСТ, посочени по списък към Техническите спецификации, чието прогнозно количество за период от 24 календарни месеца е както следва:

Обособена позиция № 1 – 4 000 000 кWh

Обособена позиция № 2 – 1 900 000 кWh

Обособена позиция № 3 – 2 800 000 кWh

Количествата по всяка обособена позиция се определят с точност, в зависимост от възникналата необходимост.

Предметът на всяка Обособена позиция № 1, 2 и 3, включва и извършване на съпътстващи доставката дейности – по балансиране на краен клиент. • TOK vuzlojena-PK.pdf 2019-03-21

  Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1,2 и 3
 • Dogovor TOK 1.pdf 2019-03-21

  Договор №40/2019 г. по обособена позиция 1
 • Приложение 1.pdf 2019-03-21

  Приложение 1 към Договор по обособена позиция 1,2 и 3
 • Техническо-ОП 1.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Цена ОП 1.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Dogovor TOK 2.pdf 2019-03-21

  Договор №41/2019 г. по обособена позиция 2
 • Техническо-ОП 2.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • Цена ОП 2.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 2
 • Dogovor TOK 3.pdf 2019-03-21

  Договор № 42/2019 г. по обособена позиция 3
 • Техническо-ОП 3.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Цена ОП 3.pdf 2019-03-21

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign