Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-05
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0004
Статус: Възложена

Предоставяне на далекосъобщителни услуги по пренос на данни/телевизионен сигнал чрез оптични мрежи и оборудване, които трябва да се изградят/осигурят и защитят, по обособени позиции, както следва:
I: Изграждане на оптични трасета до Основен компютърен център гр. София и Резервен компютърен център гр. Стара Загора и осигуряване на свързаност за пренос на данни помежду им, с 3 мобилни оператора и ДКХ; изграждане на оптични трасета до 10 офиса на възложителя и осигуряване на интернет свързаността им; изграждане на 2 тъмни влакна от сграда на ДП БСТ в гр. София до сградата на БНТ в гр. София и осигуряване на пренос на телевизионен сигнал.
II: Изграждане на оптични трасета до Основен компютърен център гр. София и Резервен компютърен център гр. Стара Загора и осигуряване на свързаност за пренос на данни помежду им, с 3 мобилни оператора; изграждане на 1 оптично трасе до офис на възложителя и осигуряване на интернет свързаността му; изграждане на 2 тъмни влакна от сграда на ДП БСТ в гр. София до сградата на бТВ в гр. София и осигуряване на пренос на телевизионен сигнал.
III: Изграждане на оптично трасе до Основен компютърен център гр. София и осигуряване на свързаност за пренос на данни между него и 3 мобилни оператора и него и НАП, гр. София и осигуряване на активно оборудване; изграждане на оптично трасе до 1 офис на възложителя и осигуряване на интернет свързаността му, ведно с осигуряване на DDoS защита му.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign