Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 10.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-06
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0005
Статус: Възложена

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
-    Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
-    Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.


 • Dog Zastr 1.pdf 2018-12-17

  Договор по обособена позиция 1
 • Prilojenie 1 Bulstrad.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Prilojenie 4 Bulstrad.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Tehni4esko Bulstrad.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Ob6ti uslovia Bulstrad.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Cenovo Bulstrad 1.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Cenovo Bulstrad.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 1
 • Dog Zastr 3.pdf 2018-12-17

  Договор по обособена позиция 3
 • Prilojenie 1 Asset 3.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Tehni4esko Asset 3.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Asset ob6ti uslovia.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Asset 3 Spisak .pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Prilojenie 4 Asset 3,4.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 3
 • Dog Zastr 4.pdf 2018-12-17

  Договор по обособена позиция 4
 • Prilojenie 1 Asset 4.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 4
 • Tehni4esko Asset 4.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 4
 • Asset specialni uslovia - pari.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 4
 • Cenovo Asset 4.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 4
 • Dog Zastr 5.pdf 2018-12-17

  Договор по обособена позиция 5
 • Prilojenie 1 OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Tehni4esko OZK 5.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Tehni4esko 2 OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • OU KASKO_2018 03 OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • OU Zlopoluka OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • OU Grajdanska otg OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Cenovo OZK.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Prilojenie Kasko.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Prilojenie GO.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • Prilojenie Zlopoluka.pdf 2018-12-17

  Приложение към Договор по обособена позиция 5
 • img-181204135034.pdf 2018-12-17

  Застрахователна полица по обособена позиция 2
 • Zastrahovki vuzlojena-PK.pdf 2018-12-17

  Обявление за възложена поръчка
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign