Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 14.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-03
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9041761
Статус: Възложена

Доставка, монтаж, гаранционно и сервизно обслужване на осветителна техника и принадлежности, за нуждите на собственото на БСТ телевизионно студио

  • PP.pdf 2015-05-14

    Публична покана, приложения към нея
  • 6_Obrazci PP.docx 2015-05-14

    Образци към публична покана
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign