Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 05.05.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2020-01
Процедура: публично състезание
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2020-0001
Статус: Изпълнена

Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки СЛЕД ЗАЯВКА на ДП БСТ на бройки от следните видове артикули, включени в обособена позиция № 1. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техникаи аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“: преносим компютър (6 различни типа); персонален компютър (2 типа); монитор (2 типа); Клавиатура и мишка с кабел; клавоиатура и безжична мишка; мишка с кабел; мишка безжична; Устройство за четене, записване и презаписване /DVD-RW/; Чанта/Раница за преносим компютър; Слушалки с микрофон.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign