Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 03.04.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.05.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-02
Процедура: публично състезание
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0002
Статус: Възложена

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се обезпечи административната дейност на предприятието, като се осигурят необходими му канцеларски материали и консумативи за периферни устройства – за приемателната мрежа и за администрацията.
Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки по заявка на БСТ за:
1.канцеларски материали
2.консумативи за периферни устройства - принтери, копирни машини, многофункционални машини и факсове и др., наричани в настоящата документация общо „стоки“, разпределени по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“ - 242 вида артикула или 321171 броя прогнозно количество;
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ - 27 вида артикула или 11470 броя прогнозно количество


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign