Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 04.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-01
Процедура: публично състезание
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0001
Статус: Възложена

Предметът на поръчката обхваща осигуряването на редовно и навременно техническо поддържане, извънгаранционно сервизно обсбужване, осъществяване на ремонтни дейности с доставка на необходими авточасти, поддържане на съществуващата система за проследяване на автомобили и устройствата, които са монтирани за целта в тях, доставка и монтаж на допълнителни проследяващи устройства и др. свързани с това услуги, на автомобилния парк на ДП БСТ (изброени и описани в приложения към документацията Списък) - 111 бр., на територията на градовете: гр.София, гр.Бургас, гр.Благоевград, гр.Варна, гр.Монтана, гр.Плевен, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.Стара Загора и гр.Велико Търново.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign