Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 14.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.05.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2016-02
Процедура: открита
Статус: Изпълнена

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ, разделена на обособени позиции с предмети, както следва:
Обособена позиция I: предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ. Описание на предмета: Осигуряване на основна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 000 броя с общ трафик до 20 GВ месечно.
За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора „основна комуникационна свързаност“ е предоставянето на възможност на изпълнителя да предоставя свързаност от и до активните крайните терминални устройства на възложителя.
Обособена позиция II: предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ. Описание на предмета: Осигуряване на резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 000 броя с общ трафик до 15 GВ месечно.
За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора „резервна комуникационна свързаност“ е предоставянето на възможност на изпълнителя да предоставя свързаност от и до активните крайните терминални устройства на възложителя в случаите когато, основната комуникационна свързаност от и до дадено активно крайно терминално устройство на възложителя е невъзможно да бъде осъществена или свързаността е с влошено качество.
Обособена позиция III: предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ.Описание на предмета: Осигуряване на дублирана резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-добри параметри/.
Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1000 броя с общ трафик до 10 GВ месечно.
За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора „дублирана резервна комуникационна свързаност“ е предоставянето на възможност на изпълнителя да предоставя свързаност от и до активните крайните терминални устройства на възложителя в случаите когато, основната и/или резервната комуникационна свързаност от и до дадено активно крайно терминално устройство на възложителя е невъзможно да бъде осъществена или свързаността е с влошено качество.

Подлежащите на ползване SIM карти са съобразно текущите нужди и подлежащи на инсталиране терминални устройства, като всяка SIM карта се доставя /съответно активира и деактивира/ след предварителна заявка от страна на Възложителя.В рамките на съответен договор Възложителят може да заявява, да иска активиране или деактивиране, както и да връща неограничено количество SIM карти.

 


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign