Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 05.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.12.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-15
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена

С настоящата обществена поръчка, БСТ цели да бъде избран изпълнител по договор за предоставяне на услуги от банка /кредитна институция/ с оглед спазване на правилата на ЗОП и на ПРПДТДДУК, с обект – банкови услуги и предмет: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции.

  • Reshenie Bank.pdf 2017-12-06

    Решение
  • Inv Bank.pdf 2017-12-06

    Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП
  • 3_Obrazci_Bank.doc 2017-12-06

    Образци
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign