Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 03.09.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-09
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0007
Статус: Възложена

Предоставяне на охранителни услуги и свързани с тях услуги и доставки, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“:

т.1.1. охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /306 бр./ и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на тази техника;

т.1.2 охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 331 бр. тотопункта;

т.1.3 преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени в т. 1.2;

т.1.4 доставка на пликове за инкасиране на пари от тотопунктовете, посочени в т. 1.2.

 

Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“:

т.2.1. охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /148 бр./ и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на тази техника;

т.2.2 охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 187 бр. тотопункта;

т.2.3 преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени в т. 2.2;

т.2.4 доставка на пликове за инкасиране на пари от тотопунктовете, посочени в т. 2.2.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign