Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 04.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2016-04
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

Предметът на поръчката обхваща предоставянето на следните видове имуществени застраховки и застраховане на отговорности:
1. "Каско" на МПС, собственост/ползвани на/от ДП БСТ – 111 броя, с възможност за увеличаване и намаляване.
2. "Гражданска отговорност на автомобилистите" за МПС, собственост/ползвани на/от ДП БСТ – 112 броя, с възможност за увеличаване и намаляване.
3. "Злополука" на местата в МПС, собственост/ползвани на/от БСТ – 112 броя автомобила, с възможност за увеличаване и намаляване.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign