Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 20.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-10
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0007
Статус: Прекратена

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по пълно рекламно обслужване на Българския спортен тотализатор, включващо дейности по създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реализиране и модернизиране облика на телевизионно предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали за период от 36 месеца, разделени на три непрекъсваеми 12-месечни периода.

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign