Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 09.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-05
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0005
Статус: Прекратена

Създаване на творческо съдържание и техническа реализация чрез организация и заснемане на телевизионна продукция „Спорт тото“, излъчвана на живо в ефира на бТВ, продукция на автоанонси и заснемане на печеливши от игрите на Спорт тото, излъчвани в ефира на бТВ към телевизионна продукция „Спорт тото“, наричани в настоящата документация общо „услуги“, за период от 36 месеца - с ориентировъчно количество от 1560 бр. аудиовизуални произведения.
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign