Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 23.07.2012
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2012 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2012-3
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

пренос на данни по оптични мрежи на територията на страната между дефиниани от Възложителя точки на достъп, по обособени позиции: 1. оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се вгр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 20. 2. оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и един телевизионен оператор /различен от БНТ/ и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 20. 3. оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 10.

 • Reshenie_OP_Optichen prenos.pdf 2012-07-23

  РЕШЕНИЕ ОП „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции с предмети: I. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора“ II. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и между: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и един телевизионен оператор /различен от БНТ/“ III. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“
 • Obqvlenie_OP_Optichen prenos.pdf 2012-07-23

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции с предмети: I. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора“ II. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и между: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и един телевизионен оператор /различен от БНТ/“ III. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“
 • Dokumentaciq.doc 2012-07-23

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции с предмети: I. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора“ II. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и между: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и един телевизионен оператор /различен от БНТ/“ III. „Предоставяне на услуга по основен оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“
 • Разяснение 1 Оптика.pdf 2012-08-03

  Разяснение № 1 от 03.08.2012 г., по постъпило запитване от 01.08.2012 г. по процедура по ЗОП с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции....
 • Разяснение 2 Оптика.pdf 2012-08-13

  Разяснение № 2 от 13.08.2012 г., по постъпило запитване от 09.08.2012 г. по процедура по ЗОП с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОПТИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО НА ДП „БСТ“, по обособени позиции....
 • Съобщение Оптика.pdf 2012-08-23

  Съобщение от 23.08.2012г. за дата и час на отваряне на Плик №3 ценово предложение от постъпили оферти.
 • Optika III.pdf 2014-11-27

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Optika II.pdf 2014-10-30

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Optika I.pdf 2014-12-01

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info_plashtaniq_OP MTel_I.pdf 2015-01-16

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info_plashtaniq_OP Vivacom II.pdf 2015-01-16

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Info_plashtaniq_OP Lirex_III.pdf 2015-01-16

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Info pozicia 2.pdf 2015-03-18

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Info pozicia 3.pdf 2015-03-18

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Info pozicia 1.pdf 2015-03-19

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info pozicia 1.pdf 2015-04-14

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info pozicia 2.pdf 2015-04-14

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Info pozicia 3.pdf 2015-04-14

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Optica pozicia 1.pdf 2015-05-12

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Optica pozicia 2.pdf 2015-05-12

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Optica pozicia 3.pdf 2015-05-12

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Info_pozicia 1.pdf 2015-06-10

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info_pozicia 2.pdf 2015-06-10

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - II Обособена позиция
 • Info_pozicia 3.pdf 2015-06-10

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Info_pozicia 1.pdf 2015-07-15

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - I Обособена позиция
 • Info-pozicia 3.pdf 2015-07-15

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - III Обособена позиция
 • Pla6tania pozicia1,2,3.pdf 2015-08-14

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Optica pla6tania - pozicia 1,2,3.pdf 2015-09-10

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Pla6tania po pozicia 1,2,3.pdf 2015-10-22

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Pla6tania opitka pozicia 1,2,3.pdf 2015-11-30

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Optika_08012016.pdf 2016-01-08

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Pla6tania optika.pdf 2016-02-11

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Optika -pla6tane.pdf 2016-04-14

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП - Обособена позиция I,II,III
 • Optika izp.dog.I.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция I
 • Optika izp.dog.II.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция II
 • Optika izp.dog.III.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция III
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign