Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 27.06.2013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2013 15:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2013-3
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

Доставка на допълнително количество терминални устройства - 500 броя, съвместими за работа с въведена в експлоатация информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за организираните от предприятието хазартни игри

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign