Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 05.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.06.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-07
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9064948
Статус: Възложена

С настоящата поръчка се цели доставката, инсталирането и гаранционното обслужване на компютри и периферни устройства, по вид и ориентировъчно количество както следва:

Персонален компютър - 18 бр.

Преносим компютър  - 18 бр.

Принтер – 5 бр.

Мултифункционално устройство – 5 бр.

Копирна машина – 1 бр.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign