Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.12.2013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.01.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2013-4
Процедура: открита процедура
Статус: Частично възложена

предоставяне на финансови услуги/продукти: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции, при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 13б от ПРПДТДДУК, по следните обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“

 • Resh.pdf 2013-12-06

  РЕШЕНИЕ ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“
 • Obqvl.pdf 2013-12-06

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“
 • Dokumentaciq_Banks.doc 2013-12-06

  Документация ОП "Предоставяне на банкови услуги на ДП БСТ"
 • Reshenie_changeBanki.pdf 2013-12-20

  Решение за промяна ОП "Предоставяне на банкови услуги на ДП БСТ"
 • Dokumentaciq_Banks_Changed.doc 2013-12-20

  Документация ОП "Предоставяне на банкови услуги", отразяваща промените, извършени с Решение за промяна номер 01-01-1943/20.12.2013 г.
 • Pismo_Razqsneniq1.doc 2014-01-16

  Разяснение № 1 от 16.01.2014 г., по постъпило запитване от 13.01.2014 г. по настоящата процедура
 • Razqsneniq_Pismo_2.doc 2014-01-22

  Разяснение № 2 от 22.01.2014 г., по постъпило запитване от 20.01.2014 г. по настоящата процедура
 • s1 001.jpg 2014-02-18

  Съобщение за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие по обособена позиция I
 • s5 001.jpg 2014-02-18

  Съобщение за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие по обособена позиция V
 • Suob II позиция.pdf 2014-02-04

  Съобщение за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие по обособена позиция II
 • Suob III позиция.pdf 2014-02-04

  Съобщение за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие по обособена позиция III
 • Resh_Prekr_IV.pdf 2014-02-04

  Решение по чл. 39, ал.1, т. 1 от ЗОП по обособена позиция IV
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign