Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 28.03.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.05.2014 16:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-4
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

Отпечатване и доставяне при направена заявка удостоверителни знаци за моментните лотарийни игри, организирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени с Опис за печалбите от съответната игра, по вид, количества и технически характеристики, съобразно документацията за участие и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа

 • Reshenie.pdf 2014-03-28

  РЕШЕНИЕ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от БСТ моментни лотарийни игри”
 • Obqvlenie.pdf 2014-03-28

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от БСТ моментни лотарийни игри”
 • Dokumentaciq.doc 2014-03-28

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от БСТ моментни лотарийни игри”
 • 001.jpg 2014-05-12

  Съобщение от 12.05.2014г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от БСТ“ моментни лотарийни игри“
 • Info pla6tania MLI.pdf 2015-03-26

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tania MLI.pdf 2015-05-05

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • MLI plashtaniq.pdf 2015-09-24

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • dop.sporazumenie kym Dogovor.pdf 2015-10-30

  Допълнително споразумение №1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка
 • MIL info izp.dogovor.pdf 2016-07-29

  Информация за изпълнението на договор за ОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign