Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 31.10.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-15
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

Предоставяне на застрахователни услуги - застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите", "Злополука на лицата в МПС", "Каско на МПС", по отношение на автомобили от автопарка на БСТ /91 по списък, с възможност за увеличаване/намаляване на броят им/, за период от 2 години

 • Информация гаранции за участие.pdf 2015-01-08

  Информация, съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 9 ЗОП
 • Dog Zastrahovki.pdf 2015-01-16

  Договор за изпълнение на ОП с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги - по отношение на автомобилите от автопарка на БСТ за период от две години"
 • info pla6tane.pdf 2015-02-20

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Info plat6ania zastrahovki.pdf 2015-03-27

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Zastrahovki pla6tane.pdf 2015-08-13

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Viktoria_05012016.pdf 2016-01-05

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • zastrahovki.pdf 2016-01-28

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Zastrahovki.pdf 2016-02-23

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Zastrahovki.pdf 2016-02-24

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Zastrahovki.pdf 2016-04-05

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Izp.dog,Zastrahovki cars 2015.pdf 2017-03-07

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign