Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции, с наименования както следва: Обособена позиция I: „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“; Обособена позиция II: „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“; Обособена позиция III: „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 06.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00

Статус: Изпълнена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни“, разделена на обособени позиции с наименования, както следва: Обособена позиция I: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка ДКХ, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – БНТ, доставка на интернет до 10 офиса“; Обособена позиция II: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – бТВ доставка на интернет до 1 офис“; Обособена позиция III: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 06.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00

Статус: Изпълнена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 26.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign