Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.04.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни“, разделена на обособени позиции с предмети, както следва: I „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка ДКХ, доставка на интернет до 10 офиса“ II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ III „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign